Edward Małłek – Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 722
Wydanie 2, poprawione
ISBN 978-83-7657-285-7
Kategoria: Historia
Oprawa: twarda

Opis

Rok wydania: 2017
Wydanie 2, popr.
ISBN: 978-83-7657-285-7
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XV)
Oprac. tekstu, wstęp, red. tomu: Jarosław Ławski
Przedsłowie: ks. Dariusz Zuber
Recenzent: prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)
Streszczenie: dr Jacek Partyka, dr Rafał Żytyniec
Indeks nazwisk i miejscowości: Michał Siedlecki
Oprawa: twarda
Liczba stron: 722

Upublicznienie wspomnień Edwarda Małłka jest wyjątkowym osiągnięciem edytorskim. Księga pamięci jednego z najbardziej rzutkich Mazurów swojego czasu, wychodząc dzięki staraniom literaturoznawcy żywo zainteresowanego kulturowym dziedzictwem kraju mazurskiego, w którym się urodził, nabiera znaczenia symbolicznego: jest rodzajem aktu rozumienia Mazurów pruskich przez pokolenia urodzone po dacie granicznej i finalnej dla Prus Wschodnich, czyli po 1945 roku.
Edward Małłek publikacją swej autobiografii pośmiertnie dołącza do szeregu dwudziestowiecznych twórców literatury mazurskiej: Karola Małłka, Kurta Obitza, ks. Alfreda Jaguckiego, Hieronima Skurpskiego, Gerarda Skoka, Janusza Małłka, Tadeusza Zygfryda Willana, Erwina Kruka i nielicznych innych.
Z pełnym przekonaniem i pewną dumą rekomenduję do publikacji pisarskie dzieło życia Edwarda Małłka Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, opracowane przez Jarosława Ławskiego i z przedsłowiem ks. Dariusza Zubera. (Z Recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego UWM, Olsztyn)

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXXVI), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny; Stowarzyszenie Naukowe “OIKOUMENE”
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Grażyna Dawidowicz, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski