Wydawnictwo PRYMAT powstało w 1998 roku i jest niezależną oficyną wydawniczą. Istnieje na rynku nieprzerwanie od 26 lat. Zajmuje się publikacjami z kręgu nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, filozofii, nauki o kulturze i sztuce.

Jest jedynym wydawnictwem w północno-wschodniej Polsce specjalizującym się w publikacjach naukowych z zakresu dyscyplin literaturoznawstwo i językoznawstwo. Publikujemy także prace naukowe z zakresu historii, socjologii, filozofii, nauki o kulturze i sztuce, teologii. Wydajemy także poezję polską i przekłady poezji obcej.

Dzięki współpracy z bibliotekami i uczelniami zagranicznymi wydawane przez nas książki są w najważniejszych bibliotekach naukowych w Europie i w całej Ameryce (weryfikacja: WorldCat) od Library of Congress po specjalistyczne biblioteki slawistyczne w Berlinie, Sztokholmie, Kalifornii i innych ośrodkach.

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe kierując się wartością naukową publikowanych monografii jednocześnie stosując procedury  zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji. Gwarantuje to jednolity system standardów kwalifikowania monografii do publikacji oraz procedury  recenzji.

Proces wydawniczy realizowany jest według określonych zasad przy udziale wykwalifikowanych redaktorów. Wydawane publikacje konsultowane są z szeroką gamą przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce.

Aby w większym stopniu podnieść standardy etyczne, Wydawnictwo PRYMAT  działa na podstawie zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).

Wydajemy w różnych językach: francuskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim. Pomagamy w tłumaczeniach. Podejmujemy wyzwania tak trudne jak książki w języku esperanto czy swahili. Publikujemy również beletrystykę i tomy poetyckie, których autorami są osoby spoza środowiska naukowego, ale posiadające zacięcie literackie i pasję twórczą.

Do współpracy zapraszamy naukowców, chcących opublikować efekty swoich dociekań badawczych, uczelnie wyższe, biblioteki, ośrodki kultury. Wydajemy publikacje recenzowane, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze oraz pozytywne recenzje recenzentów zewnętrznych.

Wśród naszych wydawnictw znalazły się także publikacje, które w całości nakładu zostały rozpowszechnione poza granicami naszego kraju.

Świadczymy szeroki wachlarz usług od opracowania, składu, projektowania graficznego po pełną produkcję i sprzedaż.

Gorąco zapraszam do współpracy
Mariusz Śliwowski