Ironia modernistów. Studia

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. XXXVIII)
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 448
ISBN 978-83-7657-332-8
Kategoria: Literaturoznawstwo, Młoda Polska
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-332-8
Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (XXXVIII)
Recenzent tomu: dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak
Redakcja naukowa: Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Korekta: Marcin Bajko, Urszula M. Pilch
Streszczenia: dr Jacek Partyka
Ilustracje (wybór): Marcin Bajko, Urszula M. Pilch
Noty o Autorach: Michał Siedlecki
Indeks nazwisk: Marta Konopko (Wydawnictwo PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 448

Ironia – jak wiadomo – niejedno ma imię: sokratyczna, retoryczna, romantyczna… Czy istnieje ironia modernistyczna? I co stanowiłoby o jej specyfice? Pytania te określiły zamysł badawczy zaproponowany przez Redaktorów monografii Ironia modernistów, oddawanej do rąk Czytelników. W jednej
z najważniejszych prac poświęconych tytułowej kategorii duński myśliciel, Sören Kierkegaard, pisał, że jest ona drogą: „nie prawdą, lecz drogą właśnie!”. Nawiązując do potencjału metaforycznego tych słów, można powiedzieć, że niniejsze pokłosie inicjatywy konferencyjnej białostockich
i krakowskich Badaczy stanowi pierwszy – tej miary i znaczenia – krok na drodze prowadzącej w kierunku rozpoznania fenomenu ironii na gruncie literatury modernistycznej.
Ironia modernistów to książka, która niewątpliwie wejdzie do kanonu prac historycznoliterackich i stanowić będzie „niezbędnik” każdego, kto zechce bliżej zapoznać się z proteuszowym zjawiskiem, jakim jest – wpisana głęboko w europejski krąg kulturowy od czasów helleńskich po postnowoczesność – eironeia. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS Lublin)

Publikacja zawiera: Urszula M. Pilch – Ironia wobec braku w liryce Młodej Polski; Wiesław Rzońca – Ironia romantyczna a początki ironii typu modernistycznego – Kierkegaard i Norwid; Wojciech Hamerski – (Nie)nowoczesność ironii romantycznej, czyli permanentna parabaza postępu;
Kamil K. Pilichiewicz – W poszukiwaniu ironii i groteski nowoczesnej. Michał Głowiński i Roman Jaworski: badacz i twórca; Gabriela Matuszek – O ironii w „Biesach” Marii Komornickiej; Paweł Wojciechowski – Ironia konieczna w twórczości poetyckiej Karola Irzykowskiego; Dorota Wojda – Ironia w krytyce literackiej Bolesława Leśmiana; Hanna Ratuszna – „Gry z nicością” – o ironii w twórczości Jana Lemańskiego; Anna Janicka – Zapolska ironiczna. Rekonesans; Marek Kurkiewicz – Świat z perspektywy dziecka o „duszy ironisty” – „Bogowie” Antoniego Langego; Anna Wydrycka – Ironia Antoniego Langego (wybrane utwory, „Wspomnienia więzienne); Marcin Bajko – Ironiczne pasje Ludwika Stanisława Licińskiego; Wojciech Gruchała – „Rzecz powinna się dziać
w ciemnym wąwozie…” Ironie w „Oziminie” Wacława Berenta; Tomáš Horváth – Ironia fabularna w powieści Jana Hrusovskiego „Człowiek z protezą”
i w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego; Irena Szewczenko – Zimna ironia w poezji Kazimierza przerwy-Tetmajera i Iwana Franki; Aleksandra Kołodziejczak – Ironia w poezji Aleksandra Błoka: Nieznajoma contra Przepiękna Pani; Jarosław Ławski – Tadeusz Miciński i żywioły ironii; Grzegorz Igliński – Ironiczna starość. Przewrotne fauny i satyrowie młodopolskich poetów; Weronika Szulik – W klubie konstrukcjonalistów. Strategie autotematyczne we wczesnej prozie Karola Irzykowskiego i Romana Jaworskiego; Marek Grajek – Wizerunek ironisty w „Topieli” Stanisława Przybyszewskiego

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXVIII), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Joanna Dziedzic, Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski