Grażyna Dawidowicz – Cena życia. Rzecz o Sarze Nomberg-Przytyk

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 304
ISBN 978-83-7657-284-0
Kategoria: Literaturoznawstwo, Biografia
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-284-0
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXIII)
Recenzent tomu: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
Redakcja tomu: Jarosław Ławski, Ireneusz Dawidowicz
Oprac. tekstu: Anna Janicka
Indeks nazwisk: Grażyna Dawidowicz
Ilustracje: Grażyna Dawidowicz
Oprawa: miękka
Liczba stron: 304

Przedstawiona mi do recenzji praca stanowi cenne dokonanie Autorki, która przybliża polskiemu czytelnikowi postać niemal zupełnie w Polsce nieznaną. Nazwisko Sary Nomberg-Przytyk nic nie mówi większości polskich odbiorców, podczas gdy w USA jej książka stanowi jedną z klasycznych pozycji w obszarze literatury Holokaustu (zob. Auschwitz: True Tales from a Grotesque Land, tłum. Rosalyn Hirsch, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1985). Twórczość i biografia Sary Nomberg-Przytyk spotkała się także z zainteresowaniem zagranicznych badaczy, zwłaszcza w USA (np. Holli Levitsky), ale także we Włoszech (np. Laura Quercioli Mincer). Te fabularyzowane wspomnienia nie ukazały się do tej pory w polskiej wersji. W języku polskim dostępne są w niektórych bibliotekach tylko dwie pozycje z wcześniejszego okresu: Więzienie było moim domem (Lublin 1964) i Kolumny Samsona (Lublin 1966).
Z punktu widzenia polskiego czytelnika, może nawet ciekawsze niż jej twórczość są skomplikowane losy Sary Nomberg-Przytyk, urodzonej w Lublinie w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, która zafascynowana komunizmem odeszła od swojej tradycji angażując się aktywnie w działalność polityczną.
Niewiele opublikowano dotąd w Polsce prac dotyczących skomplikowanych biografii żydowskich komunistów, ale temat ten cieszy się znacznym zainteresowaniem. Np. ostatnio ukazała się książka Patrycji Bukalskiej Krwawa Luna. Prawdziwa historia Julii Brystygierowej, a wcześniej studium Joanny Nalewajko-Kulikov pt. Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce na temat pisarza i działacza komunistycznego Dawida Sfarda. Monografia Grażyny Dawidowicz wpisuje się w ten nurt.
Imponujący jest wkład pracy, jaki dr Grażyna Dawidowicz włożyła w opracowanie tematu penetrując różne archiwa i docierając do rodziny i znajomych Sary Nomberg-Przytyk, mieszkających zagranicą, oraz osób, które ją znały jeszcze w okresie, gdy mieszkała w Lublinie. Praca jest pieczołowicie udokumentowana i jasno skonstruowana (…). Na uwagę zasługuje także zgromadzona przez Autorkę bogata ikonografia, która – mam nadzieję – znajdzie się w wydaniu książkowym. (Z Recenzji prof. dr hab. Moniki Adamczyk-Garbowskiej UMCS w Lublinie)

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXIII), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski