Żydzi wschodniej Polski. Seria X. Jerozolima: miasto i mit

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia (T. LVIII)
Recenzenci tomu: dr hab. Roman Hajczuk (prof. RWSZ), dr Agnieszka Traśniewska-Nowak
Redakcja tomu: Anna Janicka, Jarosław Ławski, Dariusz K. Sikorski
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Ilustracje: Anna Janicka
ISBN 978-83-7657-464-6
Liczba stron: 498