Estetyczne modele literatury rosyjskiej

Redakcja: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś, Ewa Pańkowska
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 282
ISBN 978-83-7657-243-7
Kategoria: Literaturoznawstwo, Literatura rosyjska
Oprawa: miękka

Opis

Redakcja: Agnieszka Baczewska-Murdzek, Weronika Biegluk-Leś, Ewa Pańkowska
Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-243-7
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Supa, prof. dr hab. Jan Czykwin
Korekta w języku polskim i rosyjskim: Zespół redakcyjny
Korekta w jęz. angielskim: Alina Suchowilska-Geniusz
Język: polski, rosyjski
Oprawa: miękka
Liczba stron: 282

Zawartość:
Ирина Плеханова: Игра в примитив как вектор выхода из тупика постмодернизма (поэзия и проза 2000-х)
Наталья Кнэхт: Пути и перепутья анализа современной русской литературы
Елена Богдевич: Книга спасенная и спасающая: социокультурный анализ
Artur Sadecki: „Tajemnica owa wielka jest” – Antoniego Czechowa polemika z love story
Nel Bielniak: Piękno i brzydota w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Irena Rudziewicz: Горьковские эстетические категории в рассказах Василия Шукшина
Наталия Сержант: «Русская этика» в творчестве американского писателя ХХ века. Гарднер и Достоевский
Ирина Середа: Тип подлинного художника в прозе В. Маканина
Татьяна Данилович: Куртуазные маньеристы как апологеты чистого искусства
Maciej Pieczyński: Текст как герой новейшей русской драматургии
Елена Лепишева: Эстетические программы е. Поповой и русских драматургов конца ХХ – начала ХХI вв.
Paulina Charko-Klekot: Technika VERBATIM – przyszłość dramatu dokumentalnego? Jelena Isajewa i jej teatr non-fiction
Jadwiga Gracla: Schemat-Klisza-Reinterpretacja? Don Juan w najnowszej dramaturgii rosyjskiej
Татьяна Автухович:Прекрасное и безобразное в лирике М. Степановой (на материале книги стихов Счастье)
Agnieszka Baczewka-Murdzek: Między buntem a ucieczką. Źródła absurdu w opowiadaniu Władimira Sorokina Nastia
Ольга Иоскевич: Между ужасным и прекрасным: эстетика зла в повести А. Королева Голова Гоголя
Ewa Pańkowska: «Новый реализм» «нулевых» – вариант Захара Прилепина

Może spodoba się również…