Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku. Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania

Rok wydania: 2018
Seria: Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku (tom 1)
Recenzenci: dr Helena Giebień, dr Tomasz Szyszlak
Rada Naukowa Serii Wydawniczej: prof. Adam Cz. Dobroński, prof. Roman Jurkowski, prof. Aleksander Smalianczuk, prof. Zdzisław J. Winnicki
Sekretarz redakcji: Irena Waluś
Korekta tekstów: Danuta Karpowicz
Skład i łamanie: Dmitrij Gupieniec
Oprawa: miękka
Liczba stron: 204

Opis

Tom zawiera materiały przygotowane na I międzynarodową konferencję popularno-naukową z cyklu “Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”.
Temat konferencji: “Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” (Grodno 21-22 października 2017 r.)