Marta Białobrzeska – Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii

Seria: Czarny Romantyzm
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7657-204-8
Kategoria: Literaturoznawstwo, Romantyzm
Liczba stron: 416

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-204-8
Seria: Czarny Romantyzm
Recenzenci tomu: prof. Halina Krukowska, prof. dr hab. Jarosław Ławski
Redakcja tomu: Marta Białobrzeska
Red. tech. tomu: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Streszczenie: dr Jacek Partyka
Indeks nazwisk: Marta Białobrzeska, Michał Siedlecki
Liczba stron: 416

„Malczewski zmarł za wcześnie. Nie dożył pierwszych entuzjastycznych recenzji Marii, które ukazały się kilka lat po jego śmierci. Nie doczekał sławy dzieła, nie dane mu było obserwować lawiny wydań poematu. Mimo że Maria zyskała sławę w czasach, w których powstała, w świadomości kilku pokoleń odbiorców jej twórca jawi się jako autor niedocenionego arcydzieła. „Stężały, fascynujący liryzm” poematu oddziaływał jednakże na coraz większe rzesze czytelników, czemu towarzyszyło zainteresowanie biografią twórcy, który umierał w zapomnieniu (…).
Na przestrzeni dwóch wieków powstała ogromna ilość utworów poświęconych Malczewskiemu. Zawrotną karierę autora Marii w poezji, dramacie i prozie uznać należy za literacki fenomen. Niniejsza książka stanowi próbę nie tylko określenia rozmiarów zjawiska, ale także przyczyn i konsekwencji obecności osoby Antoniego Malczewskiego na kartach dzieł twórców uznanych, jak również autorów pomijanych w podręcznikach i opracowaniach historycznoliterackich”.
(ze Wstępu)

Seria: Czarny Romantyzm
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Przewodniczący], Marcin Bajko, Grzegorz Czerwiński, Anna Janicka, Dariusz Kukiełko, Grzegorz Kowalski,
Marek Olesiewicz, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski
Rada Redakcyjna: Halina Krukowska [Przewodnicząca] (UwB), Wojciech Gutowski (UKW), Maria Kalinowska (UW), Zbigniew Kaźmierczak (UwB),
Alina Kowalczykowa (IBL PAN), Michał Kuziak (UW), apb Edward Ozorowski (UwB), Leszek Libera (UZ), Marek Nalepa (URz), Elżbieta Nowicka (UAM),
Mikołaj Sokołowski (IBL PAN), Włodzimierz Szturc (UJ)