Wojciech Gruchała – W brzuchu wieloryba. Obraz Rosji w prozie modernizmu

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 380
ISBN 978-83-7657-229-1
Kategoria: Literaturoznawstwo, Modernizm
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-229-1
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXII)
Recenzent tomu: dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
Redakcja tomu: Jarosław Ławski, Wojciech Gruchała
Indeks nazwisk, streszczenie: Wojciech Gruchała
Skład, projekt okładki: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 380

Studium podejmuje jeden z najważniejszych tematów kultury polskiej ostatnich dwóch stuleci, czyli zderzenie polskości z rosyjskością,
i aż zastanawiające jest, jak ten fundamentalny problem nierównomiernie się rozkłada na literaturoznawcze badanie poszczególnych tzw. okresów literackich. Autor ma rację, zaznaczając we „Wstępie”, ze problematyka polsko-rosyjska w badaniach historycznoliterackich nie znalazła dotychczas zadowalającego opracowania, co niniejsza praca stara się nadrobić. Od razu dodam, iż zamiar ten w znacznym stopniu się Autorowi powiódł zaś całość została oparta o właściwe założenia metodologiczne i zawiera nowatorskie efekty namysłu nad dawnymi – wydawało mi się świetnie znanymi – lekturami.
(Z Recenzji dr hab. Krzysztofa Zajasa, prof. UJ (Kraków))

Książka Wojciecha Gruchały wypełnia lukę w naszej wiedzy o stosunku pokolenia urodzonego po klęsce powstania styczniowego do Rosji, a trzeba zawczasu zaznaczyć, że pokolenie to odegrało niepoślednią rolę zarówno w dążeniach niepodległościowych jak i w rozwoju idei socjalistycznych
i rewolucyjnych. Zanim więc zrelacjonuję treść książki zaznaczam, że jest ona nowatorskim ujęciem niezwykle ważnego zagadnienia i zasługuje ze wszech miar na publikację. (Z Recenzji prof. Józefa Bachórza (UG, Gdańsk))

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXII), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych],
Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski