Patrycja Saniewska – Metroseksualizm: obraz w języku i kulturze

Seria: Przełomy/Pogranicza (T. XXXI)
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 222
ISBN 978-83-7657-226-0
Kategoria: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Patrycja Saniewska “Metroseksualizm: obraz w języku i kulturze” (Rekonstrukcja na podstawie źródeł internetowych oraz materiału ankietowego)

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-226-0
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXI)
Recenzent tomu: dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 222

Interdyscyplinarne badania wpisujące się w zagadnienia paradygmatu cywilizacyjnego, którego podstawą jest dualizm kulturowo (genderowo) rozdysponowanych ról płciowych niosą ze sobą konieczność definiowania nowych zjawisk w języku i kulturze i są dowodem „żywego” funkcjonowania słów, które z kolei budują konstrukty wpisujące się w problematykę narracji tożsamościowej. Patrycja Saniewska, eksponując międzykulturowy wymiar metroseksualizmu udowadnia, że jak wszystkie wielkie narracje, zostało ono zakwestionowane z siłą niespotykaną w historii. Nie boi się definiować granic jego poznania, tworząc środowisko wielowymiarowej percepcji, jednakże wyraźnie stawia granice językowe i kulturowe, dostrzegając też „wirusowość” samego zjawiska. […]
Praca Patrycji Saniewskiej burzy inercyjne przywiązanie do schematów badawczych, do których przywykł językoznawca. Autorka prezentuje bardzo dobry warsztat polonistyczny, wnosi nowe aspekty badawcze do już zastanych pokładów wiedzy z podanych zakresów. Na uznanie zasługuje wybór tematu
i zaprezentowanie go w odmiennej perspektywie niż dotychczasowe propozycje z tego obszaru. Złożoność zjawisk językowo-kulturowych wymagających opisu
i definicji, ich aktualność i rozpiętość interpretacyjna są wyznacznikiem mojej wysokiej oceny tej pracy, emanującej bogatą przenikliwością badawczą Autorki, czego wymaga nowoczesne, interdyscyplinarne językoznawstwo. Czytelnik otrzymuje głęboką refleksję zbudowaną z wielu perspektyw oglądu zjawiska, jaką prezentują nauki o poznaniu świata i o języku. Jest to jedyna tak klarowna i wieloaspektowa projekcja metrosekualizmu w Polsce, wydobywająca prognostyczne walory badań języka i kultury. (Z Recenzji dr hab. Joanny Kuć, prof. UPH (Siedlce))

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXI), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych],
Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski