Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku. “Praca organiczna” – ziemiaństwo Grodzieńszczyzny, okoliczna szlachta i pozostały żywioł polski Grodzieńszczyzny w rozwoju ekonomicznym Kraju na przełomie XIX i XX wieku

Rok wydania: 2019
Seria: Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku (tom 2)
Recenzenci: doc. dr Anatol Wialiki, dr Tomasz Szyszlak
Rada Naukowa Serii Wydawniczej: prof. Adam Cz. Dobroński, prof. Roman Jurkowski, prof. Aleksander Smalianczuk, prof. Zdzisław J. Winnicki
Sekretarz redakcji: Irena Waluś
Korekta tekstów: Danuta Karpowicz
Skład i łamanie: Aleksy Salej
Oprawa: miękka
Liczba stron: 222

Opis

Tom zawiera artykuły naukowe, artykuł krajoznawczy oraz artykuły publicystyczne z cyklu «Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku». Temat badań: «Praca organiczna – ziemiaństwo Grodzieńszczyzny, okoliczna szlachta i pozostały żywioł polski Grodzieńszczyzny w rozwoju ekonomicznym Kraju na przełomie XIX i XX wieku»