Ludmiła Furman – Identidad femenina y modelos narrativos, en la prosa de las escritoras hispanoamericanas del segundo >boom<

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 206
ISBN 978-83-7657-203-1
Kategoria: Kulturoznawstwo, Literatura Iberoamerykańska
Oprawa: miękka
Język: hiszpański

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-203-1
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzent: dr hab. Ewa Nawrocka
Korekta językowa: Maria Pizarro Escabia
Oprawa: miękka
Projekt okładki: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Liczba stron: 206
Język: hiszpański

Od ostatniej dekady XX wieku w literaturoznawczych badaniach rozwija się intensywnie nurt skupiony wokół zagadnień literatury kobiecej. Z satysfakcją można zaobserwować, że powszechna do niedawna oficjalna narracja, która skazywała na marginalizację twórczość iberoamerykańskich pisarek, stopniowo ulega zmianie. Kulturowe okoliczności tego procesu są złożone i wiążą się zarówno ze zmianą perspektywy znamienną dla kultury ponowoczesnej jak z istotnymi przemianami zachodzącymi w społecznym życiu Ameryki Łacińskiej. Ludmiła Furman w swojej książce eksponuje obydwa wspomniane obszary kontekstów socjokulturowych.
Recenzowana monografia, bedąca uzupełnioną i zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej, to interesujące i wartościowe merytorycznie studium, w którym punktem odniesienia jest eksponowana w tytule książki tożsamość, a raczej próby jej zdefiniowania w kontekście doświadczenia pokoleniowego, w kontekście uwarunkowań społecznych czy politycznych oraz w kontekście kulturowych ról płci.
Analiza materiału literackiego prowadzi do szeregu ciekawych i oryginalnych spostrzeżeń, co sprawia, że książka Ludmiły Furman to ważny głos w dyskusji, jaka toczy się wokół kulturowych uwarunkowań współczesnej literatury iberoamerykańskiej. (Z Recenzji dr hab. Ewa Nawrocka UJ)