“Władysław Syrokomla. Szkice i studia. W dwusteną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza”

Rok Wydania: 2022
Redakcja naukowa: Katarzyna Kościewicz, Beata Kuryłowicz, Henryka Sokołowska
Recenzenci: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (prof. UMK), dr hab. Joanna Zajkowska (prof. UKSW)
Korekta: Ewa Gorlewska
Tłumaczenie streszczeń: Aleksandra Kowalewska-Buraczewska
ISBN 978-83-7657-467-7
Oprawa: miękka
Liczba stron: 422

Opis

Spis treści

HALINA KARAŚ
Język gawędy ludowej Wielki Czwartek Władysława Syrokomli na tle polszczyzny ogólnej i północnokresowej XIX wieku (s. 17-40)

BEATA KURYŁOWICZ
Metaforyczne konceptualizacje Litwy w poemacie Margier Władysława Syrokomli (s. 41-54)

KATARZYNA WESTERMARK
„Gdyby przynajmniej statut wziął do ręki […]”. Prawo szlacheckie w gawędach Władysława Syrokomli (s. 55-72)

EWELINA POCHEĆ
„O poeto ptaszy! Czarodzieju kniej!” – Władysław Syrokomla w perspektywie „zielonych studiów” (s. 73-86)

KATARZYNA KOŚCIEWICZ
„Przeszłość przelotem swój cień zostawiła”. Problematyka pamięci w liryce Władysława Syrokomli. Rekonesans (s. 87-114)

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA
„[…] gdzie dobra sprawa, tam duch ofiary […]”. Lektura dramatu historycznego Kasper Karliński (Obrona Olsztyna) Władysława Syrokomli (s. 115-136)

BRIGITA SPEIČYTĖ
Władysław Syrokomla i debiut Karoliny Proniewskiej: przykład autorstwa dialogicznego (s. 137-156)

IRENA FEDOROWICZ
W kręgu „tutejszości”: Czesław Jankowski jako spadkobierca spuścizny Władysława Syrokomli (s. 157-170)

BEATA K. OBSULEWICZ
Cmentarnicy. O Janku Cmentarniku Władysława Syrokomli i Sylwku Cmentarniku Elizy Orzeszkowej (s. 171-184)

RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN
Czytelnik Miłosza sięga po Syrokomlę. Szkolne czasy. Nowe opowiadanie Jana Dęboroga w perspektywie odwróconej (s. 185-196)

INESA SZULSKA
Władysław Syrokomla i tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle studium Черты из исторiи и жизни литовскaго народа (1854) (s. 199-220)

TADEUSZ BUJNICKI, ANDRZEJ RATAJ
Wędrówki Syrokomli po ziemi i na wodzie. Narracje – opisy – folklor (s. 221-266)

MAŁGORZATA WICHOWSKA
„Przez Nieśwież, Mir, Załucze…”. Syrokomla jako kustosz pamiątek przeszłości w świetle listów poety do Kraszewskiego (s. 266-293)

HENRYKA SOKOŁOWSKA
Wielokulturowość Wileńszczyzny w Wycieczkach po Litwie w promieniach od Wilna Władysława Syrokomli (s. 293-316)

DAWID MARIA OSIŃSKI
Obce światy w przekładzie – praktyki tłumaczeniowe Syrokomli. Konturowanie panoramy (s. 319-342)

BARBARA GÓRA
Władysław Syrokomla i misja przywracania kulturze polskiej łacińskojęzycznej twórczości poetów i pisarzy epoki zygmuntowskiej (s. 343-365)

TERESA WINEK
Władysława Syrokomli dzieła zebrane. Postawy wydawców (s. 369-382)

JÓZEF SZOSTAKOWSKI
Działalność Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie koło Wilna w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o poecie (s. 383-402)