„Władysław Syrokomla. Szkice i studia. W dwusteną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza”

Rok Wydania: 2022
Redakcja naukowa: Katarzyna Kościewicz, Beata Kuryłowicz, Henryka Sokołowska
Recenzenci: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (prof. UMK), dr hab. Joanna Zajkowska (prof. UKSW)
Korekta: Ewa Gorlewska
Tłumaczenie streszczeń: Aleksandra Kowalewska-Buraczewska
ISBN 978-83-7657-467-7
Oprawa: miękka
Liczba stron: 422