Weronika Biegluk-Leś – Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 338
ISBN 978-83-7657-276-5
Kategoria: Językoznawstwo, Postmodernizm, Literatura rosyjska
Oprawa: miękka

Opis

Weronika Biegluk-Leś – Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej. Między poetyką a filozofią języka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-276-5
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXIV)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Katarzyna Duda, prof. dr hab. Wanda Supa
Redakcja tomu: Jarosław Ławski, Grzegorz Czerwiński
Indeks nazwisk i streszczenie: Weronika Biegluk-Leś
Skład, projekt okładki: Ewa Frymus-Dąbrowska
Oprawa: miękka
Liczba stron: 338

Nowatorska i oryginalna książka Pani Weroniki Biegluk-Leś oparta została na niezwykle wnikliwej, związanej bezpośrednio z tytułem, analizie i interpretacji wybranych utworów współczesnych rosyjskich postmodernistów: Saszy Sokołowa, Walerii Narbikowej oraz Wiktora Pielewina. Jednym z walorów pracy jest mistrzowska wręcz umiejętność selekcji materiału i zaprezentowania go językiem zwartym, pozwalającym na unikanie pustosłowia i niepotrzebnego werbalizmu. […] Autorka okazuje się być nie tylko tzw. odbiorcą wirtualnym, wpisanym w tekst, ale też wytrawną i doświadczoną badaczką literatury „wysokiej”, niełatwej w odbiorze, trudnej do naukowego odczytania w twórczym procesie analizy i interpretacji. (Z Recenzji prof. dr hab. Katarzyny Dudy [Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków])

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXIV)
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Grażyna Dawidowicz, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski