“Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze. (Seria I; Tom 3; cz. 1)

Seria I: Pozytywiści, idee, programy
Tom 3: Literatura i życie (część 2)
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa edycji: Anna Janicka
Współpraca redakcyjna: Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie tekstów i komentarze: Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci tomu: doc. dr hab. Mariya Bracka, dr hab. Iwona E. Rusek
Wstęp: Anna Janicka
Redakcja tomu: Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Streszczenia: Jacek Partyka, Irena Szewczenko, Małgorzata Techmańska
Porównanie tekstów i korekta: Anna Janicka, Jarosław Ławski
Indeksy i opracowanie graficzne: Michał Siedlecki, Marta Konopko, Ewa Frymus-Dąbrowska, Katarzyna Raczkowska
Wybór ilustracji: Katarzyna Raczkowska
ISBN: 978-83-7657-347-2 (całość); 978-83-7657-363-2 (tom 3); 978-83-7657-334-2 (tom 3, cz. 1)
Liczba stron: 802