Światy na skrzyżowaniu kultur: Eliza Orzeszkowa i Ludwik Zamenhof. Studia i szkice

Rok wydania: 2022
Seria naukowa: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia (t. LV)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Svitlana Sukharieva, dr hab. Roman Hajczuk (prof. PUZ)
Redakcja naukowa tomu: Anna Janicka, Helena Nielepko
Korekta: Anna Alsztyniuk, Jarosław Ławski, Dariusz Piechota
ISBN 978-83-7657-449-3
Liczba stron: 257