Eliza Orzeszkowa, Ludwik Zamenhof. Ludzie, którzy łączą kultury

Rok wydania: 2021
Redakcja: Grażyna Dawidowicz, Anna Janicka, Helena Nielepko
Tekst: Grażyna Dawidowicz, Anna Janicka
Konsultacja językowa: Anna Alsztyniuk, Dariusz Piechota
Koncepcja graficzna: Anna Worowska
ISBN 978-83-7657-407-3
Liczba stron: 44