“Romantyczność i filologia. Wileńskie kręgi Adama Mickiewicza. Studia”

Rok wydania: 2024
Seria naukowa: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. XLIX)
Redakcja tomu: Andrzej Baranow, Jarosław Ławski
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, prof. dr hab. Marek Nalepa
Wstęp i układ tomu: Jarosław Ławski
Ilustracje: Zespół
Opracowanie graficzne, skład: Ewa Frymus-Dąbrowska
Streszczenia: Jacek Partyka
ISBN: 978-83-7657-509-4
Liczba stron: 402