Agnieszka Kamieńska – Europejczyk w podróży

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia literackie
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 220
ISBN 978-83-7657-230-7
Kategoria: Literaturoznawstwo, Reportaż
Oprawa: miękka

Opis

Agnieszka Kamińska “Europejczyk w podróży. Odmienność i tożsamość jako kategorie opisu świata w reportażowej twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-230-7
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXII)
Recenzent tomu: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Indeks nazwisk, streszczenie: Agnieszka Kamińska
Oprawa: miękka
Liczba stron: 470

Twórczość reportażowa Ryszarda Kapuścińskiego to nadal istotny element kształcenia młodych dziennikarzy w Polsce. Trudno sobie wyobrazić absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zwłaszcza na specjalizacji prasowej, bez znajomości chociażby klasycznego „Cesarza” (1978), reporterskiego zbioru „Busz po polsku” (1962) czy też warsztatowej broszury „To nie jest zawód dla cyników” – a szczególnie zawartego w nim eseju „Pięć zmysłów dziennikarza” (2013). Analizując polskie sylabusy na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna można stwierdzić, że Kapuściński nadal jest obecny. Obserwując dziennikarstwo w Polsce – coraz bardziej potrzebny. Jako punkt odniesienia dla medialnej współczesności.
Z tym większą radością trzeba odnotować propozycję nowej książki p. dr Agnieszki Kamińskiej (…). Dotyczy istotnych dla Kapuścińskiego kategorii innego i obcego w konfrontacji z własną tożsamością. Dopiero to spotkanie, wyjście ze swojej krainy, często poprzez podróż, umożliwia poznanie kim się jest, jaka jest nasza kultura. Dobrze, że ten szczególny i ważny dla niego samego aspekt twórczości Kapuścińskiego stał się przedmiotem odrębnej monografii, zwłaszcza europejski kontekst tego spotkania z innością. (Z Recenzji wydawniczej dr hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW (Warszawa))

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXII), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych], Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski