Profesor Alina Kowalczykowa doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 102
ISBN 978-83-7657-203-1
Kategoria: Szkolnictwo Wyższe
Oprawa: twarda

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-203-1
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja: Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jarosław Ławski
Oprawa: twarda
Indeks: Marta Konopko (Wydawnictwo PRYMAT)
Liczba stron: 102

Dnia 20 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął jednogłośnie Uchwałę Uchwala nr 2156 w sprawie nadania prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej tytułu doktora honoris causa tej uczelni w uznaniu jej zasług, które ujęto na Dyplomie w następującej formule:
„Wybitnej badaczce literatury romantyzmu i XX wieku, w uznaniu jej wkładu w badania nad literaturą i kulturą polską, w tym nad twórczością Juliusza Słowackiego, romantyków polskich oraz europejskich, za zebranie i ocalenie rękopiśmiennego dorobku wielu pisarzy polskich XX wieku, opiekę nad spuścizną literacką i materialną Stefana Żeromskiego oraz stworzenie ogólnopolskiego ruchu nauczycieli humanistów”.
Na prośbę Wydziału Filologicznego procedurę przeprowadził Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, kierowany przez Panią Dziekan dr hab. Joannę Sadowską, prof. UwB. Oba Wydziały jednomyślnie i w zgodnej współpracy poparły wniosek. Senat Uniwersytetu w Białymstoku uruchomił procedurę dnia 27 września 2017 roku (Uchwała nr 2111), powołując tez recenzentów w przewodzie: prof. zw. dr hab. Mariana Kisiela (Uniwersytet Śląski), prof. zw. dr hab. Włodzimierza Szturca (Uniwersytet Jagielloński), prof. zw. dr hab. Kamilę Budrowską (Uniwersytet w Białymstoku).
11 kwietnia 2018 roku w Auli obu Wydziałów, w budynku przy pl. NZS-u 1 w Białymstoku, odbyła się podniosła uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Halinie Krukowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku oraz równocześnie Pani Profesor Alinie Kowalczykowej
z Instytutu Badań Literackich PAN.
W obecności Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Dr hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, Prześwietnego Senatu, Społeczności Akademickiej oraz licznie zgromadzonych Gości Pani Profesor Halina Krukowska odebrała zaszczytny tytuł.
Uroczystości uświetnił koncert Chóru Akademickiego pod dyr. prof. Edwarda Kulikowskiego oraz koncert muzyki poważnej w wykonaniu ks. dr. Zbigniewa Stępniaka z towarzyszeniem Zespołu „Non Terminum”.
Uroczystość była kulminacyjnym akcentem obchodów 50-lecia Środowiska Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, powstałego w 1968 roku, skupionego zaś dziś w ramach samodzielnego Wydziału Filologicznego. Prezentowany tom przynosi świadectwa tego niezwykłego dla Społeczności Akademickiej Wydarzenia. (Wstęp Jarosław Ławski)