“Krasiński. Żywioły kultury. Żywioły natury. Studia”

Rok wydania: 2019
Seria Naukowa: Czarny Romantyzm. Tom XLI
Redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski
Recenzenci tomu: dr hab. Iwona E. Rusek, prof. dr hab. Rościsław Radyszewski
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Redakcja tomu: Małgorzata Burzka-Janik, Piotr Stasiewicz, Jarosław Ławski
ISBN 978-83-65696-32-8
Liczba stron: 498