Edward Young – Myśli nocne. Treny, albo Myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności

Seria: Czarny Romantyzm
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-7657-213-0
Kategoria: Literaturoznawstwo, Romantyzm, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: twarda
Język: angielski
Liczba stron: 870

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-213-0
Seria: Czarny Romantyzm (XXXVI)
Redakcja i konsultacja naukowa: Halina Krukowska, Jarosław Ławski
Oprac. i red. tekstów polskich, przypisy i bibliografia: Łukasz Zabielski
Przekład: Fortunat Rydzewski, Franciszek Ksawery Dmochowski
Oprac i red. tekstów ang.: Jacek Partyka
Wprowadzenie: Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci tomu: prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Joel Janicki
Streszczenie: Jacek Partyka, Małgorzata Biergiel
Indeks nazwisk Magdalena Zabielska
Korekta tekstu ang.: Jacek Partyka
Redakcja techniczna: Dariusz Kukiełko
Ilustracje: Sebastian Kochaniec, Kamil Zaniewski
Grafika, projekt okładki i skład: Kamil Zaniewski
Liczba stron: 870
Oprawa: twarda

Publikacja polskich przekładów i oryginalnych wersji najważniejszych pism literackich Edwarda Younga jest jak najbardziej zasadna i potrzebna, zarówno ze względu na rolę tego pisarza w europejskim XV III wieku, jak i na narosłe w literaturze przedmiotu opinie o jego twórczości, nie zawsze precyzyjnie i trafnie przedstawiające jego myśl moralną. Wydawca przystąpił do realizacji tego zadania w sposób systematyczny i kompleksowy. Teksty publikowanych utworów poprzedzone są kilkoma wypowiedziami wstępnymi, dotyczącymi samego autora oraz utworów i zasad edycji. […] szkic Mikołaja Sokołowskiego Edward Young – biografia literacka […] p o d no s i zastanawiającą kwestię rozdźwięku między jego wizerunkiem kreowanym przezeń w pismach literackich a znanymi faktami z jego życia. […] Samej twórczości Younga dotyczy następny, obszerny esej Łukasza Zabielskiego Boskie Światło Mroku – Wprowadzenie do „Myśli nocnych” Edwarda Younga. Napisany atrakcyjnie i z rozmachem, odnosi się już do samych utworów, a w szczególności Myśli Nocnych i Sądu ostatecznego. Ważne są – zawarte tu – informacje o polskiej recepcji Younga, o autorach przekładów, a także o kontekście historycznym i wydarzeniach życiowych poety, związanych z okolicznościami powstania jego „nocnych” dzieł, o roli „poczucia straty” jako inspiracji myśli o sytuacji egzystencjalnej człowieka. [Z Recenzji prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej (IBL, PAN)]

Najnowsze dwujęzyczne wydanie Myśli Nocnych Younga jest ambitną i wpisującą się w obecne trendy próbą wprowadzenia pism, przemyśleń i wpływów Edwarda Younga (1683–1765) w szeroki kontekst polskiej tradycji naukowej, nie tylko jako jakości samej w sobie, ale też jako zjawiska europejskiego, przemawiającego do współczesnego odbiorcy. Myśli nocne zostały spisane w latach 1742–1745, a pierwszą pełną edycję wydano w roku
1750. Wywarły one duży wpły w na europejską literaturę i wrażliwość w drugiej połowie XV III wieku, powodując powstanie w wielu tradycjach narodowych rodzaju medytacyjnej i elegijnej poezji z tendencją moralizatorską:
w Anglii zrodziła się poezja cmentarna; we Francji poezja nocy i grobów (La poesie de la nuit et des tombeaux), ich niemiecki odpowiednik znany był jako Die Grabes und Nachtdichtung: poezja grobów i nocy (Sinko, Youngizm). [Z Recenzji prof. dra Joela Janickiego (Soochow Uniwersity, Taiwan]

Seria: Czarny Romantyzm (T. XXXVI)
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Przewodniczący], Marcin Bajko, Grzegorz Czerwiński, Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Dariusz Kukiełko, Marek Olesiewicz, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski
Rada Redakcyjna: Halina Krukowska [Przewodnicząca] (UwB), Wojciech Gutowski (UKW), Maria Kalinowska (UW), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Alina Kowalczykowa (IBL PAN), Michał Kuziak (UW), apb Edward Ozorowski (UwB), Leszek Libera (UZ), Marek Nalepa (URz), Elżbieta Nowicka (UAM), Mikołaj Sokołowski (IBL PAN), Włodzimierz Szturc (UJ)
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013-2017.