Tadeusz Miciński – Pisma rozproszone. T. I: Eseje i publicystyka 1896-1908

Tadeusz Miciński
Seria: “Pisma rozproszone” Tadeusza Micińskiego (Tom I)
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 576
ISBN 978-83-7657-297-0
Kategoria: Eseistyka, Publicystyka, Młoda Polska

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-297-0
Seria: T. Miciński “Pisma rozproszone” (Tom I)
Red. naukowa: Marcin Bajko, Jarosław Ławski
Wstęp, oprac. tekstów i przypisy: M. Bajko, Wojciech Gutowski
Recenzenci tomu: Tadeusz Linkner, Hanna Ratuszna
Streszczenia: M. Zielińska, B. Siegień, M. Biergiel, I. Szewczenko
Indeksy i oprac. graf.: M. Bajko
Porównanie tekstu: Paweł Wojciechowski
Liczba stron: 576

Refleksja nad twórczością Micińskiego stwarza w dyskursie naukowym sytuację, w której konieczne staje się dialogowanie: ciągłe uzupełnianie białych plam, weryfikowanie tez, odsłanianie nowych perspektyw badawczych. Sytuacja ta pozwala stwierdzić, że materia badawcza, twórczość Micińskiego (wkrótce minie 100 lat od jego tajemniczej śmierci) jest ciągle „żywa”. Dowodem na jej „żywotność” jest m.in. pierwszy tom Pism rozproszonych, opracowany przez Marcina Bajkę i Wojciecha Gutowskiego, którego lektura przynosi wielką satysfakcję. […] Tom Pism rozproszonych ma bardzo przejrzystą kompozycję, układ artykułów nie budzi zastrzeżeń, czas powstania poszczególnych wystąpień, artykułów, ich tematyka – wyznaczają miejsce w prezentowanym dyskursie
o tożsamości narodowej, odrodzeniu i sztuce (estetyce). Autorzy/redaktorzy tomu znaleźli ciekawą formułę określającą utwory niejednorodne gatunkowo
i tematycznie. […] Na wielką pochwałę zasługują erudycyjne opracowania tomu Do źródeł duszy polskiej, esejów Życie Nowe i Połąga. Tom z pewnością spotka się z wielkim zainteresowaniem w środowisku naukowym, jest bowiem ważnym dokonaniem w dziedzinie badań nad twórczością Tadeusza Micińskiego.
(Z Recenzji dr hab. Hanny Ratusznej, prof. UMK)

Aby trafnie wypowiadać się o jakimkolwiek pisarzu, powinno się znać nie tylko jego utwory, te znane i uznane, ale każdy inny, który napisał, czyli tak naprawdę wszystko. I tak powoli dzieje się z twórczością Tadeusza Micińskiego, którego wydano już niemal wszystkie dramaty, najważniejsze powieści, poematy prozą i poezje, a wkrótce będzie też można poznać inne jego utwory, ponieważ w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki znalazła swoje miejsce „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka”, z których tom I, obejmujący pisma z lat 1896 – 1908 […], to obszerny plik tekstów i kilka recenzji, co prawda znanych już wcześniej zainteresowanym Micińskim
z różnych innych źródeł, ale nie zawsze i wszędzie dostępnych, co oczywiście nie ułatwiało dotąd badań nad jego twórczością. A ponieważ zainteresowanie autorem Nietoty jest znaczne, więc można być przekonanym, że edycja jego Pism rozproszonych powinna się cieszyć szczególnym uznaniem.
(Z Recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Linknera, UG)

Seria: “Pisma rozproszone” Tadeusza Micińskiego (Tom I)
Komitet Redakcyjny: Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Wojciech Gutowski, Urszula M. Pilch, Anna Wydrycka
Wykonawcy – współpracownicy projektu: Grzegorz Czerwiński, Olga Ciwkacz, Aleksander Janiszewski, Anna Janicka, Olga W. Jerochina, Dariusz Kulesza, Rafał Milan, Swietłana Musijenko, Helena Nielepko, Natalia Poleszak, Michał Siedlecki, Agnieszka Skura, Irena Szewczenko, Paweł Wojciechowski
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019.