Dariusz Piechota “Świat mieszczan w prozie Michała Bałuckiego”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. LIII)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
Streszczenie: Dariusz Piechota
ISBN: 978-83-7657-486-8
Liczba stron: 261