Beata Piecychna – Rozumienie, dzieje, dialog. Kompetencje tłumacza w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 258
Wydanie: drugie
ISBN 978-83-7657-321-2
Kategoria: Translatologia, Hermeneutyka
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 258
Wydanie drugie zmienione, poprawione
ISBN 978-83-7657-321-2
Recenzent: prof. dr hab. Wioletta Kowalska
Kategoria: Translatologia, Hermeneutyka
Oprawa: miękka

Pracę Beaty Piecychny uważam za bardzo wartościowy wkład w problematyzację i konceptualizację teorii przekładu. Moim zdaniem słusznie zwraca ona uwagę na niedostatki teorii czysto lingwistycznych lub pragmatycznych, upominając się o ich osadzenie w szerszym horyzoncie filozoficznym. I ten horyzont – konkretnie: filozofię Gadamera – inteligentnie i rozumiejąco odtwarza.
Największym atutem rozprawy jest w moim przekonaniu tyleż ufilozoficznienie, zarazem pogłębienie i uogólnienie rozważań nad teorią przekładu, co próba ich pogodzenia z bardziej praktycznymi uwagami dotyczącymi praktyki translatorskiej (także tekstów prawniczych).
Praca wypełnia pewną lukę przynajmniej w polskiej „translatologii”. Zarazem wpisuje się w szeroką i niezwykle aktualną problematykę przekładu rozumianego już nie tylko jako przekład tekstów, ale jako przekład – możliwość przekładu – różnych kultur narodowych, etnicznych i grupowych. Jest cegiełką w dyskusji o tym, jak we współczesnym pluralistycznym świecie można w ogóle rozmawiać i osiągać jakieś porozumienie.
(Z Recenzji prof. dr hab. Wioletty Małgorzaty Kowalskiej, Uniwersytet w Białymstoku)