Żydzi wschodniej Polski. Seria VI. Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7657-207-9
Kategoria: Historia
Oprawa: miękka
Liczba stron: 448

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-207-9
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXXVI)
Redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka
Recenzent tomu: dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN (Warszawa)
Opracowanie tekstów: Dariusz Kukiełko, Jarosław Ławski
Streszczenie: Małgorzata Zielińska
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 448

Książka ta jest zbiorem szczególnym dla opisu dziejów Żydów w Podlaskiem – łączy w sobie walory opracowania stricte naukowego z elementami świadectw pisanych. Obie części składowe tworzą nierozerwalną całość, składającą się na wielonurtowy obraz pamięci kulturowej odnoszącej się do społeczności żydowskiej na północnym wschodzie Polski.
Swoisty dwugłos pamięci wybrzmiewa we wspomnieniach białostoczanki Felicji Raszkin-Nowak i tekście memorialnym jej córki Beaty Ruben, utrwalający skomplikowane życiorysy pokolenia Holocaustu i subiektywny wymiar rozważań o polsko-żydowskiej tożsamości. (Z Recenzji dr hab. Doroty Rembiszewskiej, prof. IS PAN Warszawa)

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXXVI), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny; Stowarzyszenie Naukowe “OIKOUMENE”
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Grażyna Dawidowicz, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski