“Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2017-2022”

Rok wydania: 2023
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Elżbieta Dutka, dr hab. Bartosz Małczyński
Redakcja naukowa: Wojciech Kass, Anna Legeżyńska, Jarosław Ławski
Redakcja tomu: Wojciech Kass, Anna Legeżyńska, Jarosław Ławski
Opracowanie tekstów: Jarosław Ławski, Dariusz Kukiełko
Ilustracje, materiały do historii Nagrody: Wojciech Kass
Noty o Autorach: Jarosław Ławski
Indeks osobowy: Magdalena Zabielska
Tłumaczenia: Jacek Partyka
ISBN 978-83-7657-488-2
Liczba stron: 535