Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016

Rok wydania: 2018
Liczba stron: 576
ISBN 978-83-7657-259-8
Kategoria: Poezja
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-259-8
Redakcja naukowa: Wojciech Kass, Jarosław Ławski
Recenzent: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
Oprac. tekstów: Jarosław Ławski, Dariusz Kukiełko
Ilustracje, materiały do historii nagrody: Wojciech Kass
Noty o Autorach: Jarosław Ławski
Indeks nazwisk: Marta Konopko (Wydawnictwo PRYMAT)
Skład: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 576

Książka wydaje się ważna najpierw ze względu na swe walory dokumentacyjne. Tom opowiada o historii Nagrody Literackiej im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” jako przedsięwzięcia ważnego dla życia literackiego w naszym kraju. Ale jest też czymś o wiele ważniejszym. Prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każde studium ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora. W tym sensie można mówić o tym, że opracowanie przyczyni się do zapełnienia niejednej białej plamy na mapie historii literatury polskiej ostatnich lat.
Właśnie oglądany z perspektywy historii literatury tom nabiera szczególnego znaczenia. Wszak nagroda ma swój wyraźny profil – docenia te korpusy tekstów i tych autorów, którzy w twórczy sposób kontynuują orficki model uprawiania poezji. Wymieniony tom studiów można zatem czytać także jako próbę porządkowania najnowszych zjawisk literackich poprzez wyraźną ekspozycję jednego z ciekawszych nurtów poetyckich ostatnich lat. Ów nurt – dzięki książce Z ducha Orfeusza. Szkice o polskiej poezji współczesnej 2010–2016 – uzyskał ciekawą syntezę, godną polecenia zarówno studentom polonistyk, nauczycielom, jak i w wszystkim zainteresowanym liryką najnowszą. Zadanie opisania twórczości poszczególnych autorów powierzono wybitnym specjalistom, niejednokrotnie po prostu najlepszym znawcom danego tematu. (Z Recenzji dr. hab. Wojciecha Kudyby prof. UKSW (Warszawa))

Zawartość:
Jarosław Ławski: O idei Nagrody i książki

I. ORFEUSZ OGÓLNOPOLSKI
(Krzysztof Karasek)
Zbigniew Chojnowski: Miary zwycięstwa, które jest katastrofą
Monika Stępień: Krzysztof Karasek – człowiek – ciało – prawda – poezja
(Jan Polkowski)
Jerzy Sikora: „Postać nazywać oddać się światłu”. Jan Polkowski jako poeta metafizyczny
Zosia Zarębianka: Ciężar i dar. Wymiar i funkcje pamięci w poezji Jana Polkowskiego. Glosy do wierszy
(Przemysław Dakowicz)
Dariusz Kulesza: Afazaja, Polska i inni poeci. O wierszach Przemysława Dakowicza
Janusz Nowak: Poeta w poszukiwaniu „utraconej rzeczywistości. O „wskrzeszeniu” Autora w twórczości lirycznej Przemysława Dakowicza
(Janusz Szuber)
Zofia Zarębianka: Pamieć, przestrzeń i czas w wierszach Janusza Szubera
Karol Samsel: „Skoro gramatyka jest moją przybraną ojczyzną”. Głos w sprawie „gramatyki poetyckiej” Janusza Szubera
(Jarosław Marek Rymkiewicz)
Jakub Andrzej Jurkowski: Jarosława Marka Rymkiewicza klasycyzm idiosynkratyczny
Mariusz Kalandyk: Poetyckie i kulturowe misteria w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza
(Małgorzata Lebda)
Karol Alichnowicz: Sprawy ziemi. (Kilka uwag o „organicznej” poezji Małgorzaty Lebdy)
Jarosław Ławski: Małgorzata Lebda – niepokój i piękno

II. ORFEUSZ SPECJALNY
(Feliks Netz)
Barbara Zwolińska: Współczesny twórca renesansowy – Feliks Netz
Adrian Gleń: O wierszu Nie obchodzi mnie Feliksa Netza. Lektura filologiczno-hermeneutyczna (pierwsze notatki)

III. ORFEUSZ MAZURSKI
(Kazimierz Brakoniecki)
Mirosław Słapik: Wstęga Kazimierza Brakonieckiego
Dariusz Kulesza: Kazimierz Brakoniecki: przede wszystkim poeta
(Mariola Kruszewska)
Katarzyna Sokołowska: Liryczne metamorfozy. Twórczość Marioli Kruszewskiej
Michał Siedlecki: Wokół sylwetki twórczej i poetyki wierszy Marioli Kruszewskiej
(Katarzyna Citko)
Małgorzata Burzka-Janik: Przepracowanie wiary w stworzenie. Wokół wierszy Katarzyny Citko z tomu Post tenebras Lux
Krzysztof Korotkich: Od pisma ptasiego do Pisma Świętego. O poezji Katarzyny Citko
(Erwin Kruk)
Barbara Zwolińska: Erwin Kruk. Obecna Nieobecność (2015)
Zbigniew Chojnowski: Formy nieobecności
(Alicja Bykowska-Salczyńska)
Jan Jastrzębski: Węzeł
Anna Janicka: Wołyńskie bezdroża. O poezji Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej

IV. LAUDACJE
Laudacje finalsitów i laureatów Nagrody “Orfeusz” autorstwa:
Jana Stolarczyka, Tomasza Burka, Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Ligęzy, Feliksa Netza, Wojciecha Kudyby, Jarosława Ławskiego, Antoniego Libery, Janusza Drzewuckiego, Bronisława Maja

V. DZIEJE NAGRODY
Idea i Regulamin Nagrody „Orfeusz”
Kapituła Nagrody w latach 2012-2017
Archiwum Nagrody: nominacje, finaliści, laureaci
O autorach statuetek
Galeria zdjęć Laureatów
Galeria zdjęć z uroczystości wręczenia