Włodzimierz Wysocki “Oksana. Szkic sielankowy. Poematy i wiersze”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LVIII)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Maria J. Olszewska, dr hab. Roman Hajczuk (prof. PUZ)
Wstęp: Mariya Bracka, Marek Nalepa
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Opracowanie tekstu, przypisy, ilustracje: Jarosław Ławski
Skład i redakcja techniczna: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN: 978-83-7657-475-2
Liczba stron: 344