Bożena Chodźko – Tradycja i współczesność. Od etyki do socjotechniki. Studia o literaturze staropolskiej

Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. XXXIII)
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 226
ISBN 978-83-7657-258-1
Kategoria: Literaturoznawstwo, Staropolska
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-258-1
Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXIII)
Recenzent tomu: prof. dr hab. Rościsław Radyszewski
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Indeks nazwisk: Marta Konopko (Wydawnictwo PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 226

Opiniowana praca naukowa dr Bożeny Chodźko cieszy mnie przede wszystkim jako badacza polskiego i ukraińskiego Baroku. Studia poświęcone Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu (1642 – 1702) niewątpliwie wzbogacają wiedzę nie tylko polonisty o tym wybitnym, godnym jeszcze lepszego poznania pisarzu, moraliście, także mecenasie, człowieku o prawdziwie renesansowej osobowości, pełniącym liczne funkcje publiczne, w tym marszałka wielkiego koronnego. Bożena Chodźko patrzy na Lubomirskiego z własnego punktu widzenia: jej dociekania harmonijnie łączą analizę poetyki tekstu, interpretację myśli
i dociekania nad tradycjami, które krzyżują, przenikają się w tekście staropolskim.
Chcę podkreślić, że niemałą wartość poznawczą mają też inne zgromadzone w tomie prace – wybiegające poza teren staropolszczyzny: eseje i szkice
o Pascalu, Łukaszu Górnickim, Stanisławie Staszicu. I tu Badaczka zgłębia też same problemy: miejsce wartości w świecie pisarza, rolę retoryki
w kształtowaniu tekstu, w końcu też rolę biografii w jego modelowaniu. (Z Recenzji prof. dr hab. Rościsława Radyszewskiego (Narodowy Uniwersytet
im. Tarasa Szewczenki, Kijów)).

Seria: Przełomy/Pogranicza.Studia Literackie (XXXIII), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Redaktor Naczelny], Małgorzata Burzka-Janik, Joanna Dziedzic, Anna Janicka [Zastępca, Red. Cyklów Tematycznych],
Maria Kalinowska, Zbigniew Kaźmierczak, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Halina Krukowska, Dariusz Kukiełko, Dariusz Kulesza, Agnieszka Nietresta-Zatoń, Barbara Olech [Zastępca], Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Konrad Szamryk, Maciej Tramer, Anna Wydrycka, Łukasz Zabielski