Stanisław Lorentz “Pisma rozproszone 1915-1939”

Rok wydania: 2022
Recenzenci tomu: dr hab. Elżbieta Kiślak (prof. IBL PAN), dr hab. Piotr Rosiński (prof. UJK)
Opracowanie tekstów: Alina Kowalczykowa, Katarzyna Raczkowska
Redakcja naukowa tomu: Anna Janicka, Katarzyna Zimnoch
Przygotowanie podstawy edycji: Katarzyna Raczkowska, Katarzyna Zimnoch, Grażyna Dawidowicz
Słowniczek terminów z dziedziny konserwacji i sztuk pięknych: Katarzyna Zimnoch, Katarzyna Raczkowska
Wybór ilustracji: Katarzyna Raczkowska, Alina Kowalczykowa
Indeks nazwisk: Katarzyna Raczkowska, Marta Konopko
Indeks nazw miejscowości: Katarzyna Zimnoch
Zasady wydania: Agnieszka Kuniczuk
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN 978-83-7657-485-1
Liczba stron: 964