Sara Moroz – Les recueils manuscrits des recettes de cuisine des XVI et XVII siecles…

(Rękopiśmienne zbiory przepisów kulinarnych z XVI i XVII wieku
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 462
ISBN 978-83-7657-235-2
Kategoria: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: miękka
Język: francuski

Opis

Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-235-2
Recenzenci: dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki
Oprawa: miękka
Liczba stron: 462
Język: francuski

Autorka łączy z powodzeniem dwa główne cele badawcze – opis lingwistyczno-kulturowy szesnasto- i siedemnastowiecznych tekstów, zawierających terminy kulinarne oraz krytyczną edycję wybranych do analizy manuskryptów, pochodzących z kolekcji “berlińskiej” Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Przegląd prac poświęconych ostatnio problematyce dyskursu kulinarnego, jego językowych eksponentów oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych pokazuje, że złożone
i wielowymiarowe zjawisko, o którym mowa, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu badaczy, zarówno lingwistów, antropologów kultury, jak
i historyków. Rozprawa Pani mgr Sary Wilkiewicz wpisuje się dobrze w szerszą perspektywę współczesnych badań o profilu interdyscyplinarnym i stanowi interesujące, rzetelne opracowanie nieopublikowanych i nieedytowanych do tej pory tekstów. (Z Recenzji prof. A. Krzyżanowskiej)

To powiązanie elementów historycznych i realioznawczych umiejętnie wydobytych i dobrze przedstawionych ze ściśle językowymi jest typowe dla prac filologicznych i w wykonaniu mgr Sary Wilkiewicz jest bez wątpienia bardzo udane. Tym samym praca znajduje się na antypodach tych rozpraw, których autorzy za cel stawiają sobie stworzenie suchej teorii lingwistycznej, a następnie jej sprawdzenie na odpowiednim materiale. Czy to stwierdzenie należy traktować jako zarzut? Z całą pewnością nie! Obok prac teoretycznych, cenić trzeba także takie, jak ta, którą napisała mgr S. Wilkiewicz. (Z Recenzji prof. K. Bogackiego)