“Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze (Seria I; Tom 2; cz. 2)

Seria I: Pozytywiści, idee, programy
Tom 2: Pismo, utopie, projekty (cz. 2)
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa edycji: Anna Janicka
Współpraca redakcyjna: Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie tekstów i komentarze: Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci tomu: dr hab. Sabina Brzozowska; Ass. Prof. Dr Jolanta Doschek
Wstęp, koncepcja edytorska: Anna Janicka
Redakcja tomu: Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie redakcyjne tekstów, przypisy i komentarze: Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Indeksy i opracowanie graficzne: Michał Siedlecki, Ewa Frymus-Dąbrowska, Katarzyna Raczkowska
Streszczenia: Jacek Partyka, Irena Szewczenko, Małgorzata Techmańska
Porównanie tekstów, korekta: Anna Janicka, Jarosław Ławski
ISBN: 978-83-7657-347-2 (Seria I); 978-83-7657-359-5 (Tom 2); 978-83-7657-330-4 (Tom 2, cz. 2)
Liczba stron: 676