“Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze (Seria I; Tom 1; cz. 1)

Seria I: Pozytywiści, idee, programy
Tom 1: Obraz człowieka (cz. 1)
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa edycji: Anna Janicka
Współpraca redakcyjna: Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie tekstów i komentarze: Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Ewa Skorupa
Wstęp, koncepcja edytorska: Anna Janicka
Redakcja tomu: Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie redakcyjne tekstów, przypisy i komentarze: Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Indeksy i opracowanie graficzne: Michał Siedlecki, Ewa Frymus-Dąbrowska, Katarzyna Raczkowska
Streszczenia: Jacek Partyka, Irena Szewczenko, Małgorzata Techmańska
ISBN: 978-83-7657-347-2 (Seria I); 978-83-7657-351-9 (Tom 1); 978-83-7657-318-2 (Tom 1, cz. 1)
Liczba stron: 709