“Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze (Seria II, Tom 2)

Seria II: Pozytywiści i świat (Tom 2)
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa edycji: Anna Janicka
Współpraca redakcyjna: Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Opracowanie tekstów i przypisy: Dariusz Piechota, Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci: dr hab. Corinne Fournier Kiss, prof. dr hab. Rostysław Radyszewski
Wstęp, koncepcja edytorska: Anna Janicka
Redakcja tomu: Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Patryk Suchodolski, Łukasz Zabielski
Opracowanie redakcyjne tekstów, przypisy i komentarze: Kamil K. Pilichiewicz, Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Indeksy i opracowanie graficzne: Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska-Nowak, Ewa Frymus-Dąbrowska, Katarzyna Raczkowska
ISBN: 978-83-7657-416-5 (Seria II); 978-83-7657-346-5 (Tom 2)
Liczba stron: 784