“Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Teksty, analizy, komentarze (Seria II; Tom 1)

Seria II: Pozytywiści i świat (Tom 1)
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa edycji: Anna Janicka
Współpraca redakcyjna: Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski, Patryk Suchodolski
Opracowanie tekstów i komentarze: Kamil K. Pilichiewicz, Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biłos, prof. Joel J. Janicki
Wstęp, koncepcja edytorska: Anna Janicka
Redakcja tomu: Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Patryk Suchodolski, Łukasz Zabielski
Opracowanie redakcyjne tekstów, przypisy i komentarze: Kamil K. Pilichiewicz, Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski
Indeksy i opracowanie graficzne: Tomasz Chlewiński, Ewa Frymus-Dąbrowska, Katarzyna Raczkowska
ISBN: 978-83-7657-416-5 (Seria II); 978-83-7657-342-7 (Tom 1)
Liczba stron: 582