“Młoda Polska ezoteryczna. Studia”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. LII)
Redakcja tomu: Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch
Recenzenci tomu: dr hab. Marek Kurkiewicz (prof. UKW), dr Damian Włodzimierz Makuch
Wstęp i układ tomu: Jarosław Ławski
Ilustracje: Marcin Bajko
Opracowanie graficzne, skład: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN: 978-83-7657-498-1
Liczba stron: 472

Opis

Spis treści:

JAROSŁAW ŁAWSKI
Młodopolski ezoteryzm – środkowoeuropejski (s. 15-21)

IZABELA TRZCIŃSKA
Światy fantastyczne Julii i Kazimierza Stabrowskich. Ezoteryczne tropy w sztuce młodopolskiej (s. 25-54)

BOGUSŁAW GRODZKI
Ezoteryzm i neognoza w epoce Młodej Polski (s. 55-76)

ANNA JANICKA
Świętochowski versus Ochorowicz. Spór o duszę: początki (s. 77-102)

DOROTA JARZĄBEK-WASYL
O bliskości seansów spirytystycznych i teatru w końcu XIX wieku. Rekonesans (s. 103-122)

HANNA RATUSZNA
„Zmącona harmonia świata” – Gérard de Nerval i poeci Młodej Polski. Kilka spojrzeń (s. 123-144)

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
Atrybuty ezoteryczne w malarstwie szwedzkim przełomu XIX i XX wieku (s. 145-155)

URSZULA M. PILCH
Wokół Zdarzeń cichych ludzi Leopolda Staffa. Epifania negatywna w ezoterycznym kostiumie (s. 159-174)

KATARZYNA DEJA
Teozofia i Indie. Księgi proroków Antoniego Langego (s. 175-190)

MARCIN BAJKO
Ezoteryzm myśli i Myśli ezoteryczne Andrzeja Niemojewskiego (s. 191-208)

ELŻBIETA FLIS-CZERNIAK
Szambala i Tadeusz Miciński. W kręgu ezoterycznej geografii sakralnej i polityki początku XX wieku (s. 209-228)

RAFAŁ MILAN
Ezoteryka krzyża w tomie W mroku gwiazd Tadeusza Micińskiego (s. 229-246)

DARIUSZ PIECHOTA
Ezoteryczna symbolika florystyczna w prozie modernistów (s. 247-260)

JAROSŁAW ŁAWSKI
Modernizm poza zasadą wiedzy i pewności: procesualizm Romualda Minkiewicza (s. 261-283)

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA
W poszukiwaniu książki idealnej, czyli Biblioman Konstantego Górskiego (s. 287-316)

DIANA OBOLEŃSKA
Modernistyczne imaginacje. O szkicu dramatycznym Ona Karola Homalacsa (s. 317-334)

KAROL ZIMNOCH
Jakie słowo mówi Bóg? Misterium tremendum w Klątwie Stanisława Wyspiańskiego (s. 335-362)

WOJCIECH GRUCHAŁA
Dłonie memfijskiego Ptaha. Hermetyczna Ozimina Wacława Berenta (s. 363-386)

MONIKA RZECZYCKA, AGATA ŚWIERZOWSKA
Młodopolscy Wielcy wtajemniczeni. Ezoteryczne konteksty literackie w publikacji Na skrzydłach szału z 1921 roku (s. 387-406)

MICHAŁ SIEDLECKI
Wątki ezoteryczno-wolnomularskie w twórczości Andrzeja Struga (s. 407-420)

ANNA PEKANIEC, MATEUSZ SKUCHA
Młodopolskie wywoływanie duchów w XXI wieku (s. 421-445)