“Młoda Polska ezoteryczna. Studia”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie (T. LII)
Redakcja tomu: Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch
Recenzenci tomu: dr hab. Marek Kurkiewicz (prof. UKW), dr Damian Włodzimierz Makuch
Wstęp i układ tomu: Jarosław Ławski
Ilustracje: Marcin Bajko
Opracowanie graficzne, skład: Ewa Frymus-Dąbrowska
ISBN: 978-83-7657-498-1
Liczba stron: 472