Larisa Ratsiburskaia – Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego

Seria: Prelekcje Mistrzów
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 44
ISBN 978-83-7657-329-8
Kategoria: Językoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7657-329-8
Seria: Prelekcje Mistrzów (8)
Redakcja serii: Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich
Redaktor tomu: Anna Romanik
Tłumaczenie: Anna Romanik
Zdjęcia: Jarosław Kuźmicki
Oprawa: miękka
Liczba stron: 44

Seria: Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Naukowo-literacka Seria Prelekcje Mistrzów to elitarny cykl wykładów gościnnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych pisarzy i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, uczeni, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. Naukowo-literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” zaprasza do skupionego spotkania z reprezentantami współczesnej myśli i wrażliwości humanistycznej, z ich myślą, postawami, diagnozami stanu kultury dawnej i współczesnej.