Julian Maślanka – Wspomnienie o Ryszardzie Kazimierzu Lewańskim. W setną rocznicę urodzin

Seria: Prelekcje Mistrzów
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 48
ISBN 978-83-7657-283-3
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-283-3
Seria: Prelekcje Mistrzów (5)
Redakcja serii: Jarosław Ławski
Redaktor tomu: Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: z prywatnej kolekcji Juliana Maślanki
Oprawa: miękka
Liczba stron: 48

Seria: Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Naukowo-literacka Seria Prelekcje Mistrzów to elitarny cykl wykładów gościnnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych pisarzy i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, uczeni, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. Naukowo-literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” zaprasza do skupionego spotkania z reprezentantami współczesnej myśli i wrażliwości humanistycznej, z ich myślą, postawami, diagnozami stanu kultury dawnej i współczesnej.

Tom zawiera artykuł prof. Juliana Maślanki poświęcony Ryszardowi Kazimierzowi Lewańskiemu (24 XI 1918 – 30 V 1996), zamieszkałe­mu po II wojnie światowej we Włoszech. Był on uczonym i działaczem polonijnym o szerokich zainteresowaniach naukowych, wybitnym bibliografem, jak też badaczem stosunków i związków historyczno‑kulturalnych polsko‑włoskich oraz inicjatorem i organizatorem kon­ferencji naukowych. Bibliografia prac Lewańskiego
w okazałej księdze wydanej w 1990 roku przez Uniwersytet w Udine pt. Munera polonica et slavica. Riccardo C. Lewanski oblata pod red. Silvano De Fanti liczy około 120 pozycji w językach: włoskim, angielskim, polskim i niemieckim, w tym zaś ok. 20 książek. Autor wspomnień nie kryje osobistej perspek­tywy, bowiem z prof. Lewańskim łączyła go przez lata przyjaźń. Pracę wzbogacają zdjęcia z archiwum domowego autora.