Jan Leończuk “Poezje zebrane. Tom II (1998-2019)”

Rok Wydania: 2020
Seria Naukowa: Pisarze Podlasia i Kresów
Wstęp: Dariusz Kulesza
Redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Dariusz Kulesza
Współpraca redakcyjna: Marek Olesiewicz
Opracowanie tekstów: Łukasz Zabielski
Kwerenda: Michał Siedlecki
ISBN 978-83-65696-51-9
Liczba stron: 788