Anna Wydrycka – “Rządy poezji”. Młodopolska liryka – studia i interpretacje

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 232
ISBN 978-83-7657-253
Kategoria: Literaturoznawstwo, Poezja
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-253-6
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzent: prof. dr hab. Maria Olszewska
Skład, oprac. graficzne: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnictwo PRYMAT)
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 232

…przedstawiona do zaopiniowania książka „Rządy poezji”. Młodopolska liryka – studia i interpretacje, Białystok 2016 w pełni zasługuje na opublikowanie jej drukiem ze względu na wysoki poziom merytoryczny i pogłębioną interpretację wybranych tekstów, gdyż stanowi ważnych punkt odniesienia w badaniach historycznoliterackich nad literaturą młodopolską. Ogrom wykonanej pracy oraz nowoczesność ujęcia problematyki każą uznać książkę
Anny Wydryckiej za liczący się wkład do dotychczasowej wiedzy o literaturze i kulturze końca wieków XIX i XX.
(Z Recenzji prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej UW)