Aleksandra Nowacka “Smak akacji. Obrazki z Kazachstanu”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Pisarze Podlasia i Kresów (Tom V)
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, ks. dr hab. Marek Ławreszuk
Redakcja tomu: Jarosław Ławski
Wstęp, opracowanie tekstów, przypisy: Jarosław Ławski
Współpraca redakcyjna: Beata Zadykowicz, Łukasz Zabielski
Wywiad przeprowadził Jarosław Ławski
Aneks fotograficzny: Aleksander i Stanisław Nowaccy
Bibliografia: Aleksandra Nowacka, Jarosław Ławski
ISBN:978-83-7657-482-0; 978-83-66137-71-4
Liczba stron: 328