Jan Leończuk “Poezje zebrane. Tom I (1973-1997)”

Rok wydania: 2020
Seria Naukowa: Pisarze Podlasia i Kresów
Wstęp: Jarosław Ławski
Redakcja: Jarosław Ławski, Dariusz Kulesza
Opracowanie tekstów: Łukasz Zabielski
Kwerenda: Michał Siedlecki
ISBN 978-83-65696-52-6
Liczba stron: 554