Erazm Słowacki “Poezje”

Rok wydania: 2020
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom XLIII)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Michał Masłowski, dr hab. Andrzej Kotliński
Redakcja tomu: Łukasz Zabielski
Redakcja techniczna: Dariusz Kukiełko
Opracowanie graficzne i skład: Krzysztof Rutkowski
Wprowadzenie: Łukasz Zabielski, Wiktor Korotkij, Jarosław Ławski
Indeks nazwisk: Magdalena Zabielska
ISBN 978-83-7657-310-6
Liczba stron: 220

Opis

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7657-310-6
Seria: Czarny Romantyzm (T. XLIII)
Redakcja Serii: Jarosław Ławski [Przewodniczący], Marcin Bajko, Małgorzata Burzka-Janik, Grzegorz Czerwiński, Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Dariusz Kukiełko, Marek Olesiewicz, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski
Rada naukowa: Halina Krukowska [Przewodnicząca] (UwB), Wojciech Gutowski (UKW), Joel Janicki (Taipei), Maria Kalinowska (UW), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Michał Kuziak (UW), Alina Kowalczykowa (IBL PAN), apb Edward Ozorowski (UwB), Leszek Libera (UZ), Marek Nalepa (URz), Elżbieta Nowicka (UAM), Mikołaj Sokołowski (IBL PAN), Włodzimierz Szturc (UJ)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Michał Masłowski, dr hab. Andrzej Kotliński
Redakcja tomu: Łukasz Zabielski
Redakcja techniczna: Dariusz Kukiełko
Opracowanie graficzne i skład: Krzysztof Rutkowski
Wprowadzenie: Łukasz Zabielski, Wiktor Korotkij, Jarosław Ławski

Spis treści:

I. ŁUKASZ ZABIELSKI, CZY W OGRODZIE ERAZMA SŁOWACKIEGO ROSŁY LIPY? ŻYCIE I DZIEŁO SENIORA “RODU POETÓW”
II. WIKTOR KOROTKIJ, SPRAWA SĄDOWA ERAZMA SŁOWACKIEGO ŹRÓDŁEM DO BADAŃ NAD JEGO BIOGRAFIĄ
III. JAROSŁAW ŁAWSKI, PRZEKRACZANIE PRZEKLEŃSTWA. ERAZM SŁOWACKI W ŚWIECIE WYOBRAŻEŃ JULIUSZA SŁOWACKIEGO (ET VICE VERSA)
IV. ZASADY WYDANIA
v. ERAZM SŁOWACKI, POEZJE
[Ach! cóż nieszczęśliwy znaczę na tym świecie]
[Ach! cóż dziś nieszczęśliwy znaczę na tym świecie]
[Ach! cóż ja nieszczęśliwy znaczę na tym świecie]
Wiersz do Najjaśniejszego Aleksandra Imperatora Wszechrosji
Do dwóch portretów: z których jeden z gniewem, drugi z uśmiechem oddany
Słowik i kos. Bajka
Oszust i pająk. Bajka
Tulipan i zioła. Bajka
Orzeł i rolnik
VI. ANEKS
– Euzebiusz słowacki, List do Erazma z dnia 24 marca 1808 roku
– Juliusz Słowacki, Listy do Erazma Słowackiego
– Roman Brandstaetter, Władysław Słowacki
Leopold Meyet, Słówko o Erazmie Słowackim, stryju Juliusza
Manfred Kridl, [Komentarz historycznoliteracki do listów Juliusza Słowackiego do Erazma Słowackiego
VII. BIBLIOGRAFIA