James Macpherson “Pieśni Osjana. Antologia polskich przekładów (1782-1828)”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LX)
Recenzenci tomu: dr hab. Artur Bracki, dr hab. Karol Samsel
Wstęp, opracowanie tekstu, redakcja tomu: Łukasz Zabielski
Indeks nazwisk: Magdalena Zabielska
Korekta: Łukasz Zabielski, Zespół
Redakcja techniczna i skład: Krzysztof Rutkowski
ISBN: 978-83-7657-473-8
Liczba stron: 594