Edyta Wajda, Ewa Lewicka-Mroczek “Współczesne dylematy edukacji językowej – nauczanie i ocenianie”

Rok wydania: 2022
Recenzenci tomu: dr hab. Jarosław Krajka (prof. UMCS), dr hab. Zbigniew Możejko (prof. UW)
Redakcja i korekta językowa: dr Alicja Witorska
Tłumaczenie z języka angielskiego: Aleksandra Kowalewska-Buraczewska
ISBN 978-83-7657-466-0
Liczba stron: 200