Edward Żeligowski “Jordan. Fantazja dramatyczna. Pisma”

Rok wydania: 2023
Seria naukowa: Czarny Romantyzm (Tom LVII)
Recenzenci tomu: prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, dr Michał Libera
Wstęp: Paweł Wojciechowski, Zbigniew Kaźmierczak
Redakcja tomu: Paweł Wojciechowski
Opracowanie tekstu, przypisy: Paweł Wojciechowski
Współpraca redakcyjna, bibliografia: Jarosław Ławski
Redakcja techniczna, skład: Krzysztof Rutkowski
ISBN: 978-83-7657-379-3
Liczba stron: 668