“Dialog w przestrzeni współczesnej edukacji – od teorii do dobrych praktyk”

Rok wydania: 2023
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Skreczko, dr hab. Dorota Misiejuk (prof UwB)
Redakcja: Kamila Łaguna-Raszkiewicz, Roman Karczewski
Korekta: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
ISBN 978-83-7657-480-6
Liczba stron: 234