“Białystok i Grodno u progu niepodległości”

Rok wydania: 2015
Publikacja Archiwum Państwowego w Białymstoku
Redakcja: Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński
ISBN 978-83-7657-155-3
Oprawa: miękka
Liczba stron: 36