Barbara Noworolska – Kultura literacka Podlasia. Szkice

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 346
ISBN 978-83-7657-234-5
Kategoria: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literatura regionalna
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-234-5
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXX)
Recenzent tomu: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)
Redaktor tomu: Jarosław Ławski
Streszczenie: Barbara Noworolska
Indeks nazwisk: Marta Konopko (Wydawnictwo PRYMAT)
Skład, projekt okładki: Ewa Frymus-Dąbrowska (Wydawnicto PRYMAT)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 346

Zbiór Kultura literacka Podlasia. Szkice łączy nie tylko osobowość naukowa Barbary Noworolskiej, ale przede wszystkim wpisana w kolejne rozdziały odautorska intencja, aby unaocznić literacką, w pewnej mierze biograficzną, kulturotwórczą i/lub recepcyjną obecność pisarzy związanych
z Podlasiem. Nie mamy tu więc do czynienia z rezultatami badań zorientowanych tylko i wyłącznie regionalistycznie. Analizowany jest dorobek twórców, którzy np. rezydując w swoich podlaskich włościach, nie mieli potrzeby odzwierciedlania w swoich dziełach ściśle rodzimego otoczenia geograficzno–kulturowego. Co więcej, z historycznoliterackich i nierzadko kulturoznawczych rekonstrukcji wyłania się zjawisko przyswajania przez podlaską kulturę literacką wzorców i wartości, idących niejako z zewnętrznych kręgów, śródziemnomorskich i zachodnioeuropejskich.
Zresztą w książce tej Podlasie nigdy nie jawi się jako region odosobniony oraz odseparowany od innych obszarów i kultur, lecz jako terytorium połączone z sąsiednimi i dalszymi krajami, krainami i dzielnicami.
Barbarę Noworolską interesują zagadnienia ogniskujące się w terminie „kultura literacka”, który z jednej strony obejmuje dociekania filologiczne
i historycznoliterackie, a z drugiej wykracza poza refleksję nad tekstem, np. kwestie mecenatu czy kształtowanie się księgozbiorów. Gdy to możliwe, Autorka powołuje się na fakty, epistolografię i inne dokumenty, z których wyłania się życie literaturą na Podlasiu i Podlasie w literaturze w wieku XVI, XVII czy XVIII, a także XIX i do pewnego stopnia XX. (Z Recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (UWM, Olsztyn))

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXX), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny; Stowarzyszenie Naukowe “OIKOUMENE”
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński,
Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski